Je bekijkt nu Dat loopt gesmeerd met hydrauliek olie

Dat loopt gesmeerd met hydrauliek olie

nodige aandacht. Een doeltreffende manier om de levensduur te verlengen, is het smeren met olie. Dit biedt bescherming en draagt bij aan een goede werking van de bewegende delen in de machine.

Hydrauliek olie

Smeren is presteren. Om die reden is het gebruik van hydrauliek olie de meest effectieve oplossing voor een juiste werking van:

 • kleppen
 • motoren
 • cilinders

De hydraulische vloeistoffen zijn dikker en hebben dus een hogere viscositeit. Ideaal voor de krachtige machines in de landbouw. Goede controle van de olie blijft echter noodzakelijk, omdat niet elk type olie dezelfde levensduur heeft.

Bij het hydraulisch systeem in landbouwvoertuigen is hydrauliek olie de manier om kracht van het ene uiteinde naar het andere te transporteren. Een tank dient als opslag voor de olie en de olie vindt zijn weg via meerdere interne hydraulische componenten. Een oliekoeler zorgt vervolgens voor de verlaging van de temperatuur van de olie. Op deze manier wordt schade eenvoudig voorkomen. Zou de olie te warm zijn, dan treedt er sneller slijtage op, wat een directe uitwerking heeft op de levensduur van de machines. Goedkoop is duurkoop op het gebied van olie. Het gebruik van de juiste olie kan vervroegde uitval voorkomen.
Bij twijfel over de juiste smeermiddelen is het inwinnen van advies een goede optie.

Net als bij andere oliesoorten is hydrauliek olie onder te verdelen in meerdere soorten, namelijk:

 • HVLP 32 olie voor lage temperaturen
 • HVLP 46 olie, geschikt voor de meeste systemen
 • HVLP 68 olie, voor de luchtvaartsector

Voor landbouwvoertuigen is de HVLP 46 olie in de meeste gevallen een goede keuze.
Advies inwinnen over de toe te passen smeermiddelen is altijd aan te raden.
Dit om zeker te weten, dat de juiste keuze wordt gemaakt.

Smeermiddelen

Bij het gebruik van een tractor kan tractorolie als smeermiddel worden toegepast.
Deze olie kan dan dienen als:

 • natte plaat remvloeistof
 • transmissie-olie
 • motorolie
 • hydraulische vloeistof

Deze olie biedt bescherming tegen roestvorming en aantasting door zuur maar kent nog meer voordelen. Zo wordt het slippen van de koppeling voorkomen, wordt lawaai beperkt en niet onbelangrijk: de remcapaciteit blijft behouden. Een functionele, breed toepasbare olie, die een groot scala aan voordelen biedt.
Door deze olie te gebruiken wordt het gebruik van een verkeerde, schadelijke olie voorkomen.

Op het gebied van smeerolie is veel voorhanden, onder meer:

 • koelvloeistof
 • ontvetter
 • kettingolie
 • tandwielolie

Duurzame toepassingen zijn aan de orde van de dag. Hydraulische olie die biologisch afbreekbaar is mag dan ook niet ontbreken, zeker niet in de landbouw. Wat te denken van transmissie smeermiddelen die bijdragen bij aan een ecologisch verantwoorde manier van bedrijfsvoering.

Belang van onderhoud

Juist in de landbouwsector is goedwerkende apparatuur van belang. Niet elke machine wordt even regelmatig gebruikt. Afhankelijk van het werk dat moet worden verricht, worden machines op wisselende momenten ingezet. Bescherming is dan ook belangrijk, voor landbouwmachines die enige tijd hebben stilgestaan. Zo zijn ze effectief en snel weer in te zetten op de momenten dat het nodig is. Bovendien zijn ze te allen tijde goed beschermd tegen de weersinvloeden.

De aanschaf van landbouwmachines is een aanzienlijke uitgave. Door deze machines van de juiste smeermiddelen te voorzien, blijven de onderhoudskosten beheersbaar.

 

Geef een antwoord